Nachádzate sa tu

Register odborne spôsobilých osôb

Verzia pre tlačPDF verzia

Na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami.

 

Pred 1.8.2014:

Na prácu s veľmi jedovatými látkami a zmesami a s jedovatými látkami a zmesami.

 

Zoznamy odborne spôsobilých osôb:
Aktuálny rok - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2006uvzsr - 2005uvzsr

 

 

Skúšobný poriadok
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti, Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe

 

 

Komisia zriadená 7. 8. 2014, zriaďovacia listina č. 2014/014973.

| Domov | Technická podpora | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti | Nahlásiť problém |

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR +421/55/7860101, https://www.ruvzke.sk