Nachádzate sa tu

Register odborne spôsobilých osôb

Verzia pre tlačPDF verzia

Na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

 

Zoznamy odborne spôsobilých osôb:
Aktuálny rok - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007p - 2007pšs - 2006p - 2006pšs

 

 

Skúšobný poriadok
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

 

 

Komisia zriadená 1. 10. 2019, zriaďovacia listina č. 2019/⁠023814.

| Domov | Technická podpora | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti | Nahlásiť problém |

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR +421/55/7860101, https://www.ruvzke.sk