Nachádzate sa tu

Register odborne spôsobilých osôb

Verzia pre tlačPDF verzia

Na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

 

Zoznamy odborne spôsobilých osôb:
Aktuálny rok - 2020 - 2019 - 2018 - od 13.11.2017

 

 

Skúšobný poriadok
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

 

 

Komisia zriadená 13. 11. 2017, zriaďovacia listina č. 2017/025956.

| Domov | Technická podpora | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti | Nahlásiť problém |

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice, SR +421/55/7860101, https://www.ruvzke.sk