Register odborne spôsobilých osôb

Verzia pre tlačPDF verzia

Na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

 

Zoznamy odborne spôsobilých osôb:
Aktuálny rok - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

 

 

Skúšobný poriadok
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti, Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe, Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe

 

 

Komisia zriadená 19. 01. 2023, zriaďovacia listina č. RÚVZKE/RV/642/1056/2023.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia