Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní za rok 2014

Verzia pre tlačPDF verzia
Oznámenie č. 81/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 80/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 79/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 78/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 77/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 76/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 75/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 74/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 73/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 72/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 71/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 70/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 68/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 67/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 66/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 64/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 63/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 62/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 60/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 59/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 58/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 57/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 56/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 55/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 54/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 53/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 52/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 51/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 50/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 49/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 48/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 47/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 46/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 45/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 44/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 43/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 42/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 41/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 39/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 38/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 37/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 35/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 34/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 33/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 32/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 31/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 30/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 29/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 28/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 27/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 26/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 25/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 24/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 23/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 22/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 21/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 20/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 19/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 18/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 17/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 16/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 15/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 14/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 13/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 12/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 11/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 10/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 9/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 8/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 7/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 6/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 5/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 4/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 3/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 2/2014 o zadávaní zákazky
Oznámenie č. 1/2014 o zadávaní zákazky

Celkový počet Oznámení za rok 2014: 76

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia