Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní za rok 2013

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia