Kampaň Odstráň obezitu (2013)

Verzia pre tlačPDF verzia

Obezita

Svetový deň výživy si každý rok pripomíname 16. októbra. V rámci tohto dňa Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pripravili kampaň pre verejnosť "Odstráň obezitu!"

Cieľom kampane je zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu, o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou a obezitou a o zvýšenie celoslovenského povedomia o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencií nadváhy a obezity.

Obezitou a nadváhou trpí na Slovensku 13 - 15 % detí vo veku od 11 do 15 rokov; nadváhou 20 % vo vekovej kategórií od 18 do 24 rokov; obezitou 41,74 % ľudí od 55 do 64 rokov; v skupine od 18 do 64 rokov trpí obezitou 25,6 % a 36,2 % nadváhou.

Ak máte nadhmotnosť alebo obezitu so zámerom zníženia a stabilizácie redukovanej oblasti, alebo aj keď máte normálnu hmotnosť so zámerom podpory zdravia a prevencie rozvoja nadhmotnosti a obezity; zapojte sa do kampane navštívte poradne zdravia. Pracovníci z odborov podpory zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, Vám bezplatne zmerajú krvný tlak, cholesterol, určia BMI hodnoty, poskytnú poradenstvo v oblasti vhodnej výživy a pohybovej aktivity.

 

Kampaň Odstráň obezitu (leták)

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia