Objednávky na Služby za rok 2011

Verzia pre tlačPDF verzia
Objednávka č. 97
Objednávka č. 94
Objednávka č. 93
Objednávka č. 92
Objednávka č. 91
Objednávka č. 90
Objednávka č. 89
Objednávka č. 88
Objednávka č. 87
Objednávka č. 86
Objednávka č. 85
Objednávka č. 84
Objednávka č. 83
Objednávka č. 82
Objednávka č. 81
Objednávka č. 80
Objednávka č. 79
Objednávka č. 78
Objednávka č. 77
Objednávka č. 76
Objednávka č. 75
Objednávka č. 74
Objednávka č. 73
Objednávka č. 72
Objednávka č. 71
Objednávka č. 70
Objednávka č. 69
Objednávka č. 68
Objednávka č. 67
Objednávka č. 66
Objednávka č. 65
Objednávka č. 64
Objednávka č. 63
Objednávka č. 62
Objednávka č. 61
Objednávka č. 60
Objednávka č. 59
Objednávka č. 58
Objednávka č. 57
Objednávka č. 56
Objednávka č. 55
Objednávka č. 54
Objednávka č. 53
Objednávka č. 52
Objednávka č. 51
Objednávka č. 50
Objednávka č. 48
Objednávka č. 47
Objednávka č. 46
Objednávka č. 45
Objednávka č. 43
Objednávka č. 42
Objednávka č. 41
Objednávka č. 40
Objednávka č. 39
Objednávka č. 38
Objednávka č. 37
Objednávka č. 36
Objednávka č. 34
Objednávka č. 31
Objednávka č. 30
Objednávka č. 29
Objednávka č. 28
Objednávka č. 27
Objednávka č. 26
Objednávka č. 25
Objednávka č. 22
Objednávka č. 21
Objednávka č. 20
Objednávka č. 19
Objednávka č. 18
Objednávka č. 17
Objednávka č. 16
Objednávka č. 15
Objednávka č. 14
Objednávka č. 13
Objednávka č. 12
Objednávka č. 11
Objednávka č. 10
Objednávka č. 9
Objednávka č. 8
Objednávka č. 7
Objednávka č. 6
Objednávka č. 5
Objednávka č. 4
Objednávka č. 3
Objednávka č. 2
Objednávka č. 1

Celkový počet Objednávok na Službu za rok 2011: 88

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia