Európsky - Slovenský deň obezity (2019)

Verzia pre tlačPDF verzia

obezita2019

Slovenský deň obezity sa na Slovensku realizuje na základe Európskej kampane - aktivity organizácie EUSA (Európska Asociácia pre štúdium obezity), pričom jej začiatok sa datuje na máj roku 2010. Hlavným cieľom tejto akcie je zvýšiť povedomie a pochopenie potreby realizácie aktivít a činností, ktoré budú smerovať k podpore prevencie a zvýšenej starostlivosti aj o občanov, ktorí trpia nadváhou a obezitou, so zámerom pomôcť im zlepšiť ich spôsob života, upraviť svoju hmotnosť a tým zlepšiť kvalitu a zdravie svojho života.

 

Projekt Európsky deň obezity je medzinárodným a multisektorálnym projektom, ktorého zámerom je spojiť mnohé odborné inštitúcie a organizácie s cieľom komplexnej a efektívnej pomoci pre ľudí s týmto rizikovým faktorom.

 

Európskym heslom tohtoročného dňa obezity je: „Zvládnime obezitu spoločne!“
Tento rok pripadol na sobotu - 18. máj

 

V rámci Slovenskej republiky bude prebiehať niekoľko aktivít, ktoré budú venované Slovenskému dňu obezity. V rámci podpory tohto dňa zo strany ÚVZ SR a RÚVZ bude tento rok realizovaná spolupráca s českou organizáciou STOB a jej slovenskou pobočkou spoločnosti Hygeia. Kampaň a intervencia bude prebiehať prostredníctvom analýzy tela daného klienta, prostredníctvom analytických váh, pomocou ktorých je možné diagnostikovať hodnotu BMI, obsahu kostrového svalstva, viscerálneho tuku, telesného tuku, ako aj hodnotu bazálneho metabolizmu. Po základnej diagnostike bude klientovi poskytnuté odborné individuálne poradenstvo v oblasti problematiky nadváhy a obezity.

 

Táto akcia bude prebiehať v dňoch 16. a 17. mája 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod. vo vybraných lekárňach krajských miest Slovenska (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice) a poradenstvo budú poskytovať pracovníci Poradní zdravia z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj lektori STOB-u.

 

Ďalšie informácie sú dostupné na stránkach:
https://www.europeanobesityday.eu/european-obesity-day
https://www.stob.cz/cs/evropsky-den-obezity-2019-1

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia