Muchotrávka zelená

Verzia pre tlačPDF verzia

Amanita phalloides

Muchotrávka zelená (lat. Amanita phalloides) sa považuje za najjedovatejšiu a najnebezpečnejšiu hubu Európy a Severnej Ameriky. Nielenže je prudko jedovatá, ale navyše sa prvé príznaky otravy (napínanie na vracanie, vracanie, bolesti brucha, hnačky, sčervenanie tváre, poruchy vedomia) objavujú až v okamihu, keď je jed vstrebaný v organizme po 6 až 24 hodinách po konzumácií a zároveň sú už ťažko zasiahnuté dôležité orgány (najmä pečeň). Muchotrávka zelená obsahuje niekoľko toxínov, z ktorých najjedovatejší je amanitín, ktorý poškodzuje bunky pečene. Zvlášť citliví na amanitín sú starí ľudia a deti. Aj sušená muchotrávka zelená je jedovatá. Sušením, varením ani zmrazením sa amanitín neodstraňuje. Hlavný jed amanitín prechádza aj do materského mlieka. Neskúsení hubári si ju často pletú s plávkou zelenkastou.

 

[ Viac informácii ]

 

Otrava muchotrávkou zelenou (Amatoxínová Intoxikácia – AI) patrí stále medzi potencionálne smrteľné otravy. Požitie už jednej priemernej plodnice (klobúk) dokáže ohroziť na živote viac ako dvoch dospelých. Letalita AI u dospelých sa pohybuje (napriek rôznym postupom) okolo 30 - 40%, u detí až 80%. Ako život - zachraňujúci krok sa vo svete v liečbe v širokom merítku používa transplantácia pečene.


 

Pri každom podozrení na otravu hubami je potrebné vyvolať vracanie, piť veľa tekutín a ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

 

Čím skôr prídete k lekárovi, tým skôr vám poskytnú odbornú pomoc a tým väčšia je šanca na záchranu života. Dôležité je doniesť so sebou nespracované zvyšky húb, jedlo z húb alebo aj zvratky, ktoré pomôžu identifikovať hubu, ktorá spôsobila otravu, čo je nesmierne dôležité pre liečbu.

 

Jed

Amanita phalloides
Autor Justin Pierce (JPierce) - Mushroom Observer
[CC-BY-SA-3.0] Wikimedia Commons

 


Národné Toxikologické Informačné Centrum
NTIC
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
NONSTOP +421 2 5477 4166

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia