Hravo ži zdravo (2015)

Verzia pre tlačPDF verzia

Hravo ži zdravo

Internetový (súťažný) kurz zdravého životného štýlu „Hravo ži zdravo,“ je určený žiakom ZŠ, najmä na 2. stupni, a súťažne len pre žiakov 5. ročníka.

Vyhlasovateľom súťaže je Potravinárska komora Slovenska pod záštitou Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kurz reaguje na absenciu systematického programu o správnych stravovacích návykoch detí v našich školách.

[ Bližšie informácie ]

 

 

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia