Fetálny alkoholový syndróm (2016)

Verzia pre tlačPDF verzia

Tehotná žena

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky.

 

Viac ako 30 % žien počas gravidity požíva alkoholické nápoje.
Je to ako hranie ruskej rulety so zdravím vlastného dieťaťa.


 

Výskyt FAS:

 • neexistujú presné štatistiky (syndróm u novorodenca nemusí byť úplne vyvinutý)
 • odhad: 1 zo 750 novorodencov (plne vyvinutý)
 • odhad:10 – 12 z 1000 novorodencov (menej závažné príznaky)
 • pri pravidelnej konzumácii alkoholu počas tehotenstva je výskyt syndrómu u 30 % novorodencov

 

Ako spracováva alkohol plod:

 • alkohol prechádza placentou a krvou do plodu
 • koncentrácia alkoholu v krvi u plodu je rovnaká ako u matky
 • plod nedokáže odbúravať alkohol – vyššie hodnoty pretrvávajú viac ako 24 hodín
 • po 2 – 3 hodinách je koncentrácia u plodu dokonca vyššia ako u matky

Nie je známe žiadne množstvo alkoholu, ktoré by bolo počas tehotenstva považované za bezpečné pre vývoj plodu.

 

Účinky alkoholu závisia:

 • od množstva vypitého alkoholu
 • kedy, v akej fáze tehotenstva žena alkohol pije
 • frekvencie pitia

Pravdepodobne nezáleží na forme konzumovaného alkoholu (či je to pivo, víno alebo tvrdý alkohol).

 

Účinky alkoholu na plod v jednotlivých obdobiach tehotenstva:
I. Trimester

 • potrat
 • poškodenie orgánov (chybný vývoj)
 • najviac citlivý je mozog (nezvratná strata buniek)

II. Trimester

 • potrat (spojené nielen s alkoholom, ale aj celkovo zlou životosprávou)

III. Trimester

 • spomaľuje rast plodu

 

Príznaky FAS:

Rast dieťaťa:

 • zaostávanie rastu (podvýživa matky – plodu)

Funkcia CNS (mozgu):

 • mentálna retardácia
 • abstinenčné príznaky
 • slabý sací reflex
 • zvýšená dráždivosť
 • poruchy spánku
 • spomalenie vývoja
 • poruchy sústredenia
 • problémy s učením
 • poruchy správania
 • nižšie IQ (špeciálne školy)
 • poruchy intelektu

Telesné zmeny:

 • malá hlava
 • úzke očné štrbiny
 • plochá stredná časť tváre
 • nízky chrbát nosa
 • nosovo – perový priestor hladký (chýba nasolabiálna ryha)
 • nos tvar zástrčky
 • rázštep pery a podnebia
 • úzka horná pera
 • neobvykle tvarované uši
 • poškodenie zraku a sluchu
 • ušné infekcie
 • problémy so svalovým tonusom
 • obmedzenie pohyblivosti kĺbov
 • vrodené srdcové chyby

 

Sociálne problémy pri FAS:

 • problémy v škole
 • problémy s ostatnými spolužiakmi
 • zlá sociálna prispôsobivosť
 • problémy prispôsobiť sa zmene alebo prepínať z jednej úlohy na druhú
 • problémy so správaním a sebaovládaním
 • ťažkosti s vnímaním času
 • problémy s plánovaním alebo prácou smerujúcou k nejakému cieľu

 

Liečba FAS:

 • v zásade len symptomatická – neexistuje žiadna špecifická, kauzálna terapia, poruchy, ktoré vznikli počas vývoja plodu sú trvalé a nezvratné
 • tím, ktorý sa skladá zo špeciálneho pedagóga, logopéda, terapeuta telesnej a pracovnej terapie a psychológa, ktorí môžu pomôcť s chôdzou, rozprávaním a sociálnymi zručnosťami, vhodný je odklad povinnej školskej dochádzky
 • lieky na niektoré príznaky
 • liečba alkoholizmu matky – následné lepšie rodičovstvo a predchádzanie rizikám v ďalšom tehotenstve

 

Rizikové faktory:

 • neplánované tehotenstvo
 • neschopnosť rozpoznať ranné tehotenstvo a pitie alkoholu v tom čase
 • nedostatok znalostí o rizikách konzumácie alkoholu
 • nízky vek matky
 • nízky socio–ekonomický status

 

Ako predísť FAS - odporúčania:

 • Nepite alkohol, ak sa pokúšate otehotnieť. Ak ste s pitím alkoholu ešte neprestali, prestaňte tak rýchlo, ako je len možné, dokonca aj v prípade, že si myslíte, že tehotná nie ste. Nikdy nie je neskoro s pitím alkoholu prestať, ale čím skôr prestanete, tým lepšie pre vaše dieťa.
 • Vyhýbajte sa pitiu alkoholu v priebehu celého tehotenstva. Syndrómu sa dá úplne predísť, ak žena počas tehotenstva nekonzumuje alkohol.
 • Zvážte vzdanie sa alkoholu počas vášho fertilného obdobia, ak ste sexuálne aktívna a máte nechránený sex. Mnoho tehotenstiev je neplánovaných a poškodenia plodu sa môže objaviť v prvých týždňoch tehotenstva.
 • Ak máte problém s alkoholom, nechajte si pomôcť pred tým, než budete tehotná. Zvážte profesionálnu pomoc, ktorá vám pomôže určiť mieru závislosti na alkohole a vypracovať plán liečby.

 

„Ak si tehotná, nepi! Ak piješ, nebuď tehotná!“ – Eva Carner
„Každý deň by mal byť medzinárodným dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme.“ – Teresa Kellerman www.babybornfree.com

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia