Technické

Problém pri čítaní PDF dokumentov v prehliadači Google Chrome

Ak sa pri otváranie PDF dokumentu v internetovom prehliadači Google Chrome zobrazí dokument len v úzkej hornej časti obrazovky a čítanie je diskomfortné, problém spôsobuje Google Chrome. Pre vyhnutie sa tomuto problému si môžete nainštalovať zásuvný modul napr.

Nedá sa vytlačiť internetová stránka/dokument

Ak pri požiadavke na vytlačenie internetovej stránky, resp. (PDF) dokumentu nedôjde k vytlačeniu, skontrolujte či nepoužívate internetový prehliadač Microsoft Edge. Ak áno, vyskúšajte alternatívny internetový prehliadač.

Som zrakovo postihnutý/á

Pre ľahšiu čitateľnosť našich internetových stránok doporučujeme zrakovo hendikepovaným návštevníkom - čitateľom prepnúť zobrazenie na graficky odľahčenú Textovú verziu.

Pri kliknutí na externý odkaz a potvrdení upozornenia o presmerovaní NEDÔJDE k presmerovaniu

Toto obmedzenie spôsobuje nastavenie Vášho internetového prehliadača. Zmeňte nastavenie pre Pop-up okná (napr. pre doplnok Google Toolbar) alebo pred kliknutím na externý odkaz zatlačte klávesu Ctrl resp. Ctrl+Alt prípadne kliknite na externý odkaz stredovým kolieskom na myške.

Nezobrazuje sa diakritika - ťažko čitateľný text

Pokiaľ Váš internetový prehliadač nemá nastavené Kódovanie na Automatické rozpoznávanie, je potrebné pre správne zobrazenie diakritiky nastaviť Kódovanie na Unicode (UTF-8).

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia