Európsky imunizačný týždeň (2022)

Verzia pre tlačPDF verzia

Európsky imunizačný týždeň

 

EIW

 

Na rok 2022 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie už 17. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW 2022), ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. do 30. 4. 2022.

 

Slogan tohtoročnej kampane znie nasledovne:

„Long Life for All“ / „Dlhý život pre všetkých“

 

Dlhý život pre všetkých nie je sľub, je to ambícia, pretože každý si zaslúži šancu na plnohodnotný život.

Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti k očkovacím látka pre všetkých a vďaka ním umožniť všetkým prežiť dlhší život v zdraví.

 

EIW

 

Kľúčové správy tohtoročného Európskeho imunizačného týždňa:

  • európsky región si od roku 2002 udržiava stav bez detskej obrny,
  • 29 z 53 krajín v regióne eliminovalo endemické šírenie osýpok a ružienky,
  • ohniská záškrtu neboli v regióne hlásené od začiatku 90. rokov 20. storočia,
  • viac ako 600 miliónov ľudí v európskom regióne bolo zaočkovaných proti COVID-19, čím sa zachránilo nespočetné množstvo životov,
  • počas pandémie klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách, je veľmi dôležité aby deti, ktoré vynechali dávku niektorého očkovania, sa vrátili k očkovaciemu plánu, aby sa predišlo prepuknutiu smrteľných ochorení,
  • migranti a utečenci musia mať prístup k potrebným očkovaniam, aby ich chránili pred ochoreniami, ktoré by sa mohli šíriť kdekoľvek, kde sa nachádzajú,
  • hodnota očkovacích látok sa nemeria počtom podaných dávok, ich hodnota tkvie v tom, že vďaka ním môžeme žiť náš život v zdraví a dlhšie,
  • očkovacie látky poskytujú príležitosť a nádej pre nás všetkých, aby sme si užili plnohodnotnejší život.

 

„Vakcíny účinkujú“

EIW

 

Na realizácii aktivít EIW sa bude podieľať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, na ktorom je v rámci Poradenského centra ochrany a podpory zdravia zriadená Poradňa očkovania.

Poradňa poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára, poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.

 

Materiály na stiahnutie:

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia