Európsky imunizačný týždeň (2017)

Verzia pre tlačPDF verzia

EIW

 

Európsky imunizačný týždeň

„Očkovanie chráni zdravie v každom období života“

 

Slovenská republika sa aj v roku 2017 zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. do 30. 4. 2017. Kampaň od roku 2005 každoročne vyhlasuje Európsky úrad Svetovej zdravotníckej organizácie. Cieľom všetkých doterajších kampaní bolo zvýšiť záujem o očkovanie na politickej úrovni, ďalej v radoch odborníkov, zdravotníkov a širokej verejnosti. Tohtoročná téma kampane: „Vaccines work“, „Vakcíny účinkujú“.

 

EIW

 

Cieľom EIW 2017 je zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať budovať a udržiavať kolektívnu imunitu v celom európskom regióne.

Očkovanie je významným preventívnym opatrením nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť. Už v minulom storočí sa preukázalo, že očkovanie väčšej časti populácie vedie k ochrane nielen očkovaných, ale aj neočkovaných osôb vďaka tzv. kolektívnej imunite. Tá je dosiahnutá tým, že očkovaním sa zníži cirkulácia pôvodcu choroby v imunizovanej komunite. Čím viac ľudí je zaočkovaných, teda chránených proti infekčným chorobám, tým viac sa znižuje možnosť šírenia mikroorganizmov v prostredí a vyvolania závažných infekčných chorôb.

Na realizácii aktivít EIW sa bude podieľať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, na ktorom je v rámci Poradenského centra ochrany a podpory zdravia zriadená Poradňa očkovania. Poradňa poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára, poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.

 

Bližšie informácie nájdete tu.

 

Materiály na stiahnutie:

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia