Spokojnosť s webovým sídlom

Verzia pre tlačPDF verzia

Pre skvalitnenie nami poskytovaných služieb sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie a odoslanie krátkeho dotazníka, za čo Vám vopred ďakujeme.

 

* Povinné vyplniť pre odoslanie dotazníka.

Upovedomenie:

Komunikácia prostredníctvom tohto formulára medzi Vašim internetovým klientom (prehliadačom) a serverom je šifrovaná (bezpečná).

Prostredníctvom tohto formulára nie je možné žiadať o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Preto, odoslaním tohto formulára nevzniká žiadny nárok na získanie akejkoľvek informácie z našej strany a ani nie je možné sa domáhať akejkoľvek odpovede a nemôže byť použitý pre právny úkon.

Bližšie informácie ako žiadať o sprístupnenie informácie nájdete tu.

Do tohto formulára nevpisujte žiadne (osobné) údaje, ktoré by podliehali ich osobitnému spracovaniu a ochrane.

Hľadali ste aj v časti: Otázky - Odpovede ?
CAPTCHA
Antispamová ochrana.
Toto je kontrolná otázka, či ste skutočne človek alebo automatizovaný robot.
19 + 5 + písmeno v abecede pred "t" =
Vyriešte tento jednoduchý problém a vložte výsledok. Napríklad vpíšte 13c.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia