Nahlasovanie chorobnosti

Verzia pre tlačPDF verzia

Kontakty pre nahlasovanie chorobnosti v školských a predškolských zariadeniach:
Odbor hygieny detí a mládeže - 0918 389 840, 055 / 611 42 13, 055 / 611 42 15 alebo e-mailom na hdm@ruvzke.sk

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia