Podpora zdravia

Vyzvi srdce k pohybu (2021)

Vyzvi srdce

Celonárodná kampaň - súťaž v roku 2021

Svetový mesiac Alzheimerovej choroby - september

Svetový mesiac Alzheimerovej choroby – september

Svetový deň Alzheimerovej choroby – 21. september

 

Fetálny alkoholový syndróm (2019)

Tehotná žena

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky.

 

Viac ako 30 % žien počas gravidity požíva alkoholické nápoje.
Je to ako hranie ruskej rulety so zdravím vlastného dieťaťa.


 

Od srdca k srdcu

Projekt Od srdca k srdcu je určený všetkým ľuďom, ktorí majú záujem preventívne predísť cievnej mozgovej príhode.

 

Atriálna fibrilácia - prednáška

 

V prípade záujmu o meranie tlaku krvi prístrojom, ktorý je schopný zaznamenať atriálnu fibriláciu, kontaktujte pracovníkov Odboru podpory zdravia, Rooseveltova 8, Košice, č. tel. 055/611 42 30.

 

Svetový deň proti rakovine - 4. február (2018)

SDPR

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine, ktorý sa pripomína od roku 2002. Prevencia a zdravý životný štýl sa zdôrazňuje prostredníctvom rôznych projektov a iniciatív.

 

Svetový deň duševného zdravia - 10. október (2017)

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

Kampaň MOST 2017

MOST

29. septembra 2017 sa pri príležitosti "Svetového dňa srdca" organizuje "DEŇ SRDCA", ktorý je zameraný na informovanie verejnosti o závažnosti hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

Svetový deň zdravia - 7. apríl (2017)

Dátum - 7. apríl sa uznáva od roku 1948 za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému.

 

Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2017 je "Depresia - hovorme o nej".

 

Stránky

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia