Preventívne pracovné lekárstvo

Dôležitá informácia pre zamestnávateľov (2018)

V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.

Kampaň Zdravé pracoviská (2013)

Kampaň BOZP

Kampaň Zdravé pracoviská, ktorá prebieha od roku 2000 (predtým známa ako „Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“), je jedným z hlavných nástrojov agentúry EU-OSHA zameraných na zvyšovanie informovanosti o problémoch súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a podporu myšlienky, že dobré zdravie a bezpečnosť sú dobré aj pre podnik.

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia