Lekárska mikrobiológia

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k medializovaným informáciám v súvislosti s realizáciou projektu „Hrou proti AIDS“ na Základnej škole Gemerská ulica v Košiciach

(Tlačová správa zo dňa 4.12.2014)

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam niektorých rodičov žiakov Základnej školy na Gemerskej ulici v Košiciach a ich uverejneniu tendenčným spôsobom v článku pod názvom „Rodičia: Deti v škole znázorňovali sex!“ (Korzár; 278/2014; 03/12/2014; s.: 5; krs, kag ; Zaradenie: REGIÓN), ako aj voči súvisiacim článkom uverejneným v ďalších médiách.

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia