Hygiena životného prostredia a zdravia

Svetový deň vody - 22. marec (2019)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov a predstaviteľov miestnej samosprávy, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude

dňa 21. 03. 2019 (štvrtok)

v čase od 8.00 do 12.00 hod.

na pracovisku  Ipeľská 1, 040 11 Košice

Svetový deň vody - 22. marec (2018)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov a predstaviteľov miestnej samosprávy, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude

dňa 22. 03. 2018 (štvrtok)

v čase od 8.00 do 12.00 hod.

na pracovisku  Ipeľská 1, 040 11 Košice

Kvalita pitnej vody (2017)

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch v okrese Košice - mesto a v okrese Košice - okolie

Kvalita pitnej vody v okrese Košice - mesto:

Svetový deň vody - 22. marec (2017)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov a predstaviteľov miestnej samosprávy, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude

dňa 22. 03. 2017 (streda)

v čase od 8.00 do 12.00 hod.

na pracovisku  Ipeľská 1, 040 11 Košice

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia