Hygiena výživy

Hygienici realizujú kontroly v súvislosti s MS v hokeji (2019)

Odborní pracovníci z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave a Košiciach realizujú v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019 výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD). Zameriavajú sa predovšetkým na kontroly v ubytovacích zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania ako aj na vyšetrovanie vzoriek pitnej vody. Kontroly budú realizovať počas celého trvania šampionátu.

 

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti (2017)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi.

 

Kontroly prevádzok s výrobou a predajom zmrzliny počas letnej sezóny (2013)

Počas letnej sezóny 2013 boli vykonané úradnej kontroly zamestnancami tunajšieho úradu odboru hygieny výživy v prevádzkach s výrobou a predajom zmrzliny situované na území okresu Košice-mesto a Košice-okolie zamerané na:

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia