Epidemiológia

Svetový deň hygieny rúk - 5. máj (2019)

Kampaň
„Save Lives: Clean Your Hands“
„Umývaj si ruky - zachrániš život“
v rámci programu WHO
„Clean Care Is Safer Care“
„Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť“

 

Logo WHO

 

Svetový deň AIDS - 1. december (2018)

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 30. krát.

Umývaj si ruky - zachrániš život (2018)

SepsaKampan-ruky

Kampaň

"Save Lives: Clean Your Hands"

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

Svetový deň AIDS - 1. december (2017)

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 29. krát. Témou tohto ročníka je „Everybody counts“, čiže „Všetci sa počítajú“.

Európsky imunizačný týždeň (2017)

EIW

 

Európsky imunizačný týždeň

„Očkovanie chráni zdravie v každom období života“

 

Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov (2017)

V priebehu januára 2017 hlásili brazílske úrady viac ako 400 prípadov žltej zimnice a viac ako 80 úmrtí v štyroch provinciách na juhovýchode Brazílie. Ochorenie sa vyskytuje aj v takých oblastiach, ktoré nepatria medzi rizikové z hľadiska šírenia žltej zimnice. Ide o provincie Bahia, MinasGerais, SaoPaulo a Espírito Santo. Najviac prípadov ochorenia bolo zistených v provincii MinasGerais, menej v jej susedných provinciách. Laboratórne potvrdené prípady boli hlásené v provinciách MinasGerais, Espírito Santo a SaoPaulo, z provincie Bahia hlásili podozrivé prípady.

Stránky

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia