Epidemiológia

Európsky imunizačný týždeň (2022)

Európsky imunizačný týždeň

 

EIW

 

Na rok 2022 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie už 17. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW 2022), ktorý sa uskutoční v dňoch od 24. do 30. 4. 2022.

 

Svetový deň hygieny rúk - 5. máj (2019)

Kampaň
„Save Lives: Clean Your Hands“
„Umývaj si ruky - zachrániš život“
v rámci programu WHO
„Clean Care Is Safer Care“
„Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť“

 

Logo WHO

 

Svetový deň AIDS - 1. december (2018)

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 30. krát.

Umývaj si ruky - zachrániš život (2018)

SepsaKampan-ruky

Kampaň

"Save Lives: Clean Your Hands"

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

Svetový deň AIDS - 1. december (2017)

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 29. krát. Témou tohto ročníka je „Everybody counts“, čiže „Všetci sa počítajú“.

Európsky imunizačný týždeň (2017)

EIW

 

Európsky imunizačný týždeň

„Očkovanie chráni zdravie v každom období života“

 

Stránky

ÚVZ SRNCZISOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia