Epidemiológia (príspevky)

Svetový deň hygieny rúk - 5. máj

Kampaň
„Save Lives: Clean Your Hands“
„Umývaj si ruky - zachrániš život“
v rámci programu WHO
„Clean Care Is Safer Care“
„Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť“

 

Logo WHO

 

Svetový deň AIDS - 1. december (2018)

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 30. krát.

Umývaj si ruky - zachrániš život

SepsaKampan-ruky

Kampaň

"Save Lives: Clean Your Hands"

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

Európsky imunizačný týždeň - 12. ročník

EIW

 

Európsky imunizačný týždeň

„Očkovanie chráni zdravie v každom období života“

 

Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov

V priebehu januára 2017 hlásili brazílske úrady viac ako 400 prípadov žltej zimnice a viac ako 80 úmrtí v štyroch provinciách na juhovýchode Brazílie. Ochorenie sa vyskytuje aj v takých oblastiach, ktoré nepatria medzi rizikové z hľadiska šírenia žltej zimnice. Ide o provincie Bahia, MinasGerais, SaoPaulo a Espírito Santo. Najviac prípadov ochorenia bolo zistených v provincii MinasGerais, menej v jej susedných provinciách. Laboratórne potvrdené prípady boli hlásené v provinciách MinasGerais, Espírito Santo a SaoPaulo, z provincie Bahia hlásili podozrivé prípady.

Svetový deň boja proti AIDS - 1. december

AIDS

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 28. krát. Témou tohto ročníka je „Hands up for #HIVprevention“, čiže „Dvihnite ruku za prevenciu pred HIV“.

Stránky

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia