Archív príspevkov

Verzia pre tlačPDF verzia

AKTUALITY

Stravovanie počas Vianoc
Svetový deň AIDS - 1. december
Európsky týždeň boja proti drogám
Deklarácia „Bicyklovanie ako priateľská forma spôsobu prepravy ku klíme“
Svetový deň diabetu - 14. november
Nový predpis MZ SR upravuje obsah pridávanej soli pre vybrané komodity
Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom v dňoch 25. – 31. októbra 2015
Kampaň Študentská kvapka krvi - 21. ročník (19. 10. ~ 20. 11. 2015)
Hravo ži zdravo
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
POZOR: Zmena bankového účtu správnych poplatkov
Prichádza chrípková sezóna
Jesenná celoplošná deratizácia na území mesta Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou
Pády seniorov predstavujú jeden z najzávažnejších rizikových faktorov, ktoré seniorov ohrozujú
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Ochrana pred kliešťami - prevencia možného prenosu nákaz (leták)
Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch pre rómske osady
Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine
Stanovisko ÚVZ SR k výrobku „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“
Interaktívny kurz prvej pomoci
Prečo očkovať proti osýpkam (leták)
Svetový deň hepatitídy - 28. júl
Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
Letné horúčavy
Preplávajme bezpečne letom (leták)
Prevencia počas letných horúčav
Letné horúčavy - užitočné info pre cestovateľov
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015 (k 15. 6. 2015)
Usmernenie HH SR - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR
Ochorenie MERS
POZOR ZMENA: HUBÁRSKEJ PORADNE OD 15. 6. 2015 !
Svetový deň darcov krvi - 14. jún
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v SR
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 - Informácia pre verejnosť
Svetový deň "Pohybom ku zdraviu" - 10. máj
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v SR
Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože
Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (7. ročník)
Informácia o výskyte škodlivého výrobku
Európsky imunizačný týždeň 2015
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike
Svetový deň zdravia - 7. apríl (Bezpečnosť potravín)
Svetový deň vody - 22. marec (výsledky z bezplatného rozboru vody)
Vyzvi srdce k pohybu 2015 - celonárodná súťaž
Slovenská Alzheimerová spoločnosť - Týždeň mozgu (16. - 22. marca 2015)
Deratizácia
Očkovací kalendár na rok 2015
Ako sa chrániť počas mrazov
Rímska deklarácia o výžive
Upozornenie pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostnotechnické služby
Svetový deň AIDS - 1. december (článok č. 2)
Svetový deň AIDS - 1. december (článok č. 1)
       Medzinárodný deň bez fajčenia - 20. november
Hemoragická horúčka Ebola (leták)
Prebytočný majetok štátu
Svetový deň psoriázy - 29. október
Svetový deň osteoporózy - 20. október
Súťažno-vzdelávacia aktivita "Hovorme o jedle"
Svetový deň potravy - 16. október
Voľne prístupné pramene v prírode
Kampaň MOST - Svetový deň srdca - 26. september
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Vírusové ochorenie Ebola - Informácia pre cestujúcich, Otázky a odpovede
Európska komisia sa pýta občanov na kvalitu pitnej vody v Európe
Užitočné informácie pre rodičov počas letných mesiacov
Otázky a odpovede v súvislosti s organizovaním zotavovacích podujatí pre deti a mládež
Informácie pre cestovateľov
Poliomyelitída (detská obrna) - Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov
Vektormi prenášané choroby
Zdravotné riziká z pieskovísk a legislatíva
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život"
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Informácia o výskyte škodlivého výrobku - melamínová miska z Číny
Nevyhovujúci výrobok - kovová škrabka (prekročený obsah niklu)
Choroby z povolania súvisiace s azbestom v krajinách Strednej a Východnej Európy
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí - vianočných trhov v SR
Informácia o zdraviu škodlivom výživovom doplnku OxyELITE Pro®, kapsuly z USA
Informácia o mimoriadnych cielených kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania zameraných na prítomnosť „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v SR
Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka" s určením pre žiakov 7. ročníka ZŠ (informácia)
Hlásenie nežiaduceho účinku v súvislosti s očkovaním
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. - 27. októbra 2013
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v SR
Akcia Poradne zdravia v Dorke, n. o. - Centre pre obnovu rodiny Košice
Nebezpečné kozmetické výrobky 14.10.2013
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2013 v SR
Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014
Kampaň Odstráň obezitu
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň BOZP
Užitočné informácie o chrípke
Výskyt divého poliovírusu typ 1 v Izraeli a riziko možného šírenia
Október - Mesiac úcty k starším (letáky)
Kontroly prevádzok s výrobou a predajom zmrzliny počas letnej sezóny
Kampaň MOST 2013
Medzinárodný deň starších - 1. október (deň otvorených dverí pre seniorov)
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2012/2013 v SR
Nebezpečné kozmetické výrobky
Informácia o výskyte škodlivého výrobku - sada 6 pohárov s džbánom
Ako správne obúvať deti?
Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Nebezpečná kozmetika. Pozor na vlhčené utierky a regeneračný krém
Nebezpečná zubná pasta pre deti
Prevencia kliešťovej encefalitídy
Nebezpečné kozmetické výrobky (keratínové kúry na vlasy)
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
Nový typ koronavírusu
Nebezpečné kozmetické výrobky (pleťový krém a výrobok na vyrovnávanie vlasov)
Európsky imunizačný týždeň
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život"
Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu
Svetový deň zdravia - Deň otvorených dverí v Poradni zdravia (pozvánka pre verejnosť)
Nebezpečné pracie guľôčky (krátka tlačová správa) - bezplatné premeranie
Nebezpečné cukrovinky

 

AKTUALITY

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia