Archív príspevkov

Verzia pre tlačPDF verzia

AKTUALITY

Začnite na Vianoce zdravšie jesť
Očkovací kalendár sa v roku 2020 upraví
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (10.12.2019)
Na vianočných trhoch uskutočňujeme mimoriadne kontroly
Oznamovanie kategórie práce 2
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (05.12.2019)
Svetový deň boja proti AIDS
Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (30.10.2019)
Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine
Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti
Pripravte sa na zimný čas
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (23.10.2019)
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie
Na vši platí hygiena a disciplína
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (20.09.2019)
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (16.09.2019)
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - 9. september (2019)
Radíme rodičom pred začiatkom školského roka
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (30.08.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (16.08.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (13.08.2019)
Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš
Ako predísť nákazám z pokazeného jedla
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku – Migrácia formaldehydu a melamínu z drevených misiek z Číny (24.07.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (24.07.2019)
Dodržiavajte zásady pre bezpečnejšie potraviny
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (11.07.2019)
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (09.07.2019)
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Ako predchádzať úrazom detí
Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov
Informácia pre spotrebiteľov: Auresoil, Biostenix
Kontroly prevádzok s predajom nebalenej zmrzliny
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019
Zásady bezpečného kúpania
Soľ nie je nad zlato
Sezóna pieskovísk je tu
Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov
Manuál prevencie horúčav
Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – kozmetický výrobok Perle Bleue
Tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa
Európsky - Slovenský deň obezity - 18. máj (2019)
Hygienici realizujú kontroly v súvislosti s MS v hokeji 2019
Svetový deň hygieny rúk - 5. máj (2019)
Od 6. mája je k Vašej dispozícií naša Hubárska poradňa
Európsky imunizačný týždeň 2019
Reakcia na arzén a antimón v Bukovci – Pitná voda je zdravotne bezpečná
Svetový deň vody (výsledky z bezplatného rozboru vody - 21. marec 2019)
Vyzvi srdce k pohybu 2019 - celonárodná súťaž
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu
Svetový deň vody - 22. marec 2019
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 11. - 17. marca 2019
Osýpky sú vážne ochorenie
Očkovací kalendár na rok 2019
POZOR! Zmena pri platbe správneho poplatku
POZOR! Dôležitá informácia pre zamestnávateľov-Oznamovanie kategórie práce 2
Svetový deň AIDS - 1. december (2018)
Európsky týždeň boja proti drogám 2018
Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
Svetový deň srdca - Projekt "Od srdca k srdcu"
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Od srdca k srdcu - projekt prevencie cievnej mozgovej prihody
Osýpky sú vážne ochorenie
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (2018)
Európsky imunizačný týždeň 2018
Svetový deň vody (výsledky z bezplatného rozboru vody - 22. marec 2018)
Svetový deň vody - 22. marec 2018
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 12. - 18. marca 2018
Praktická (interaktívna) forma Očkovacieho kalendára na rok 2018
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Očkovací kalendár na rok 2018
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám
Svetový deň AIDS - 1. december (2017)
Európsky týždeň boja proti drogám - tretí novembrový týždeň
Kvalita pitnej vody a výnimky vo verejných vodovodoch okresov Košice - mesto a Košice - okolie
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň MOST 2017 - Svetový deň srdca - 29. september
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Ochráňte svojho škôlkara
Motivujte svoje deti k pohybu a hýbte sa s nimi, ste pre ne najlepší vzor.
Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
Kúpacia sezóna. Kde a ako sa bezpečne okúpať?
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2017
Letný manuál prevencie počas horúčav
Bezpečné leto pre citlivé skupiny ľudí (deti a seniori)
Ochlaďte sa s klimatizáciou. Ale zdravo.
Prezrite si dobre pieskovisko!
Dotaznik na zistenie informovanosti študentov stredných škôl o účinkoch UV žiarenia a návštevnosti solárií
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (9. ročník)
Hlavný hygienik SR: Evidujeme 1 importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom.
Od 15. mája je k Vašej dispozícií naša Hubárska poradňa
Európsky imunizačný týždeň 2017 (24. - 30. apríl 2017)
Svetový deň zdravia - 7. apríl
Svetový deň vody (výsledky z bezplatného rozboru vody - 22. marec 2017)
Kampaň "Do práce na bicykli 2017"
Svetový deň vody - 22. marec 2017
Svetový deň ústneho zdravia - 20. marec
Vyzvi srdce k pohybu 2017 - celonárodná súťaž
Svetový deň vrodených vývinových chýb - 3. marec
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 13. - 19. marca 2017
Spoločná inštrukcia o postupe pri poskytovaní potravín charitatívnou organizáciou
Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti
Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“
Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2017
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov
Informácie o súčasnom stave vtáčej chrípky v SR
Vtáčia chrípka, informatívny materiál pre chovateľov hydiny
Druhé ohnisko vtáčej chrípky na Slovensku
Očkovací kalendár na rok 2017
Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS - 1. december (2016)
Svetový deň AIDS - 1. december (2016)
Celoslovenská súťaž - NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA (pre 7. ročníky ZŠ)
Svetový deň diabetu - 14. november
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň MOST 2016 - Svetový deň srdca - 29. september
Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - 9. september (2016)
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Kliešťová encefalitída - záverečná správa
Aktualizácia výskytu vírusu Zika vo svete - informácia pre cestovateľov
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (8. ročník)
Európsky imunizačný týždeň 2016
Hlavný hygienik SR: Usmernenie v súvislosti s vírusom Zika
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 14. - 20. marca 2016
Ako si zachovať funkčný mozog
Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2016
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika - 26. február 2016
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Spoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite - JANPA
Výživové doplnky
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2015
Rezistencia na antibiotiká. Ako sa šíri?
Očkovací kalendár na rok 2016
Stravovanie počas Vianoc
Svetový deň AIDS - 1. december
Európsky týždeň boja proti drogám
Deklarácia „Bicyklovanie ako priateľská forma spôsobu prepravy ku klíme“
Svetový deň diabetu - 14. november
Nový predpis MZ SR upravuje obsah pridávanej soli pre vybrané komodity
Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom v dňoch 25. – 31. októbra 2015
Kampaň Študentská kvapka krvi - 21. ročník (19. 10. - 20. 11. 2015)
Hravo ži zdravo
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
POZOR: Zmena bankového účtu správnych poplatkov
Prichádza chrípková sezóna
Jesenná celoplošná deratizácia na území mesta Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou
Pády seniorov predstavujú jeden z najzávažnejších rizikových faktorov, ktoré seniorov ohrozujú
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Ochrana pred kliešťami - prevencia možného prenosu nákaz (leták)
Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch pre rómske osady
Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine
Stanovisko ÚVZ SR k výrobku „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“
Interaktívny kurz prvej pomoci
Prečo očkovať proti osýpkam (leták)
Svetový deň hepatitídy - 28. júl
Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
Letné horúčavy
Preplávajme bezpečne letom (leták)
Prevencia počas letných horúčav
Letné horúčavy - užitočné info pre cestovateľov
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015 (k 15. 6. 2015)
Usmernenie HH SR - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR
Ochorenie MERS
POZOR: Zmena hubárskej poradne od 15. júna 2015
       Svetový deň darcov krvi - 14. jún
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v SR
       Svetový deň bez tabaku - 31. máj
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 - Informácia pre verejnosť
Svetový deň "Pohybom ku zdraviu" - 10. máj
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v SR
Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože
Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (7. ročník)
Informácia o výskyte škodlivého výrobku
Európsky imunizačný týždeň 2015
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike
Svetový deň zdravia - 7. apríl (Bezpečnosť potravín)
Vyzvi srdce k pohybu 2015 - celonárodná súťaž
Slovenská Alzheimerová spoločnosť - Týždeň mozgu (16. - 22. marca 2015)
Deratizácia
Očkovací kalendár na rok 2015
Ako sa chrániť počas mrazov
Stanovisko k medializovaným informáciám v súvislosti s realizáciou projektu „Hrou proti AIDS“ na ZŠ Gemerská v Košiciach
Rímska deklarácia o výžive
Upozornenie pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostnotechnické služby
Svetový deň AIDS - 1. december (článok č. 2)
Svetový deň AIDS - 1. december (článok č. 1)
       Medzinárodný deň bez fajčenia - 20. november
Hemoragická horúčka Ebola (leták)
Prebytočný majetok štátu
Svetový deň psoriázy - 29. október
Svetový deň osteoporózy - 20. október
Súťažno-vzdelávacia aktivita "Hovorme o jedle"
       Svetový deň potravy - 16. október
Voľne prístupné pramene v prírode
Kampaň MOST - Svetový deň srdca - 26. september
       Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
       Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Vírusové ochorenie Ebola - Informácia pre cestujúcich, Otázky a odpovede
Európska komisia sa pýta občanov na kvalitu pitnej vody v Európe
Užitočné informácie pre rodičov počas letných mesiacov
Otázky a odpovede v súvislosti s organizovaním zotavovacích podujatí pre deti a mládež
Informácie pre cestovateľov
Poliomyelitída (detská obrna) - Odporúčania WHO a ECDC pre cestovateľov
Vektormi prenášané choroby
Zdravotné riziká z pieskovísk a legislatíva
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život"
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Informácia o výskyte škodlivého výrobku - melamínová miska z Číny
Nevyhovujúci výrobok - kovová škrabka (prekročený obsah niklu)
Choroby z povolania súvisiace s azbestom v krajinách Strednej a Východnej Európy
Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách
Správa z mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí - vianočných trhov v SR
Informácia o zdraviu škodlivom výživovom doplnku OxyELITE Pro®, kapsuly z USA
Informácia o mimoriadnych cielených kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania zameraných na prítomnosť „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v SR
Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka" s určením pre žiakov 7. ročníka ZŠ (informácia)
Nežiaduce účinky očkovania/lieku
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21. - 27. októbra 2013
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v SR
Akcia Poradne zdravia v Dorke, n. o. - Centre pre obnovu rodiny Košice
Nebezpečné kozmetické výrobky - 14. október 2013
Správa z uskutočnených kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2013 v SR
Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014
Kampaň Odstráň obezitu
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň BOZP
Užitočné informácie o chrípke
Výskyt divého poliovírusu typ 1 v Izraeli a riziko možného šírenia
Október - Mesiac úcty k starším (letáky)
Kontroly prevádzok s výrobou a predajom zmrzliny počas letnej sezóny
Kampaň MOST 2013
Medzinárodný deň starších - 1. október (deň otvorených dverí pre seniorov)
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2012/2013 v SR
Nebezpečné kozmetické výrobky
Informácia o výskyte škodlivého výrobku - sada 6 pohárov s džbánom
Ako správne obúvať deti?
Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Nebezpečná kozmetika. Pozor na vlhčené utierky a regeneračný krém
Nebezpečná zubná pasta pre deti
Prevencia kliešťovej encefalitídy
Nebezpečné kozmetické výrobky (keratínové kúry na vlasy)
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
Nový typ koronavírusu
Nebezpečné kozmetické výrobky (pleťový krém a výrobok na vyrovnávanie vlasov)
Európsky imunizačný týždeň
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život"
Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu
Svetový deň zdravia - Deň otvorených dverí v Poradni zdravia (pozvánka pre verejnosť)
Nebezpečné pracie guľôčky (krátka tlačová správa) - bezplatné premeranie
Nebezpečné cukrovinky

 

AKTUALITY

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia