Aktuality

Verzia pre tlačPDF verzia
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami
Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (16.09.2019)
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - 9. september (2019)
Radíme rodičom pred začiatkom školského roka
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk (30. týždeň)
Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš
Ako predísť nákazám z pokazeného jedla
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (24.07.2019)
Dodržiavajte zásady pre bezpečnejšie potraviny
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku (09.07.2019)
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Ako predchádzať úrazom detí
Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov
Informácia pre spotrebiteľov: Auresoil, Biostenix
Kontroly prevádzok s predajom nebalenej zmrzliny
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019
Zásady bezpečného kúpania
Soľ nie je nad zlato
Sezóna pieskovísk je tu
Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov
Manuál prevencie horúčav
Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – kozmetický výrobok Perle Bleue
Tipy na úspešné zvládnutie maturitného dňa
Európsky - Slovenský deň obezity - 18. máj (2019)
Hygienici realizujú kontroly v súvislosti s MS v hokeji 2019
Svetový deň hygieny rúk - 5. máj (2019)
Od 6. mája je k Vašej dispozícií naša Hubárska poradňa
Európsky imunizačný týždeň 2019
Reakcia na arzén a antimón v Bukovci – Pitná voda je zdravotne bezpečná
Svetový deň vody (výsledky z bezplatného rozboru vody - 21. marec 2019)
Vyzvi srdce k pohybu 2019 - celonárodná súťaž
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu
Svetový deň vody - 22. marec 2019
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 11. - 17. marca 2019
Osýpky sú vážne ochorenie
Očkovací kalendár na rok 2019
POZOR! Zmena pri platbe správneho poplatku
POZOR! Dôležitá informácia pre zamestnávateľov-Oznamovanie kategórie práce 2
Svetový deň AIDS - 1. december (2018)
Európsky týždeň boja proti drogám 2018
Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
Svetový deň srdca - Projekt "Od srdca k srdcu"
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Od srdca k srdcu - projekt prevencie cievnej mozgovej prihody
Osýpky sú vážne ochorenie
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (2018)
Európsky imunizačný týždeň 2018
Svetový deň vody (výsledky z bezplatného rozboru vody - 22. marec 2018)
Svetový deň vody - 22. marec 2018
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 12. - 18. marca 2018
Praktická (interaktívna) forma Očkovacieho kalendára na rok 2018
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Očkovací kalendár na rok 2018

 

Aktualizované: 18. september 2019 - 12:14

 

ARCHÍV PRÍSPEVKOV

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia