Aktuality

Verzia pre tlačPDF verzia

Platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Vyhlášky ÚVZ SR a RÚVZ Košice na nariadenie opatrení v súvislosti s COVID-19 vydané vo Vestníku vlády SR

 

Aktuálna štatistika:

Štatistika COVID-19 za KE

Košice mesto a okolie

Covid Automat:

COVID-19 Automat

(podľa okresu)

Koronavírus NAHLASOVANIE:

ehranica

EN Arriving from a risky country

 

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19
prostredníctvom e-mail adresy porusovanieopatreni@ruvzke.sk.

 

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV sú pre verejnosť zriadené infolinky "call centrá":


Koronavírus VÝZVA:

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

  • elektronickú schránku RÚVZ Košice na ÚPVS Slovensko.sk (podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP)
  • e-mail úradu, t. j. podatelna@ruvzke.sk (podanie je potrebné doplniť dodatočne poštou, alebo elektronicky s KEP)

Od 15.11.2021 do odvolania sú pozastavené všetky osobné konzultácie a poradenstvo na všetkých pracoviskách na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
 


Svetový deň boja proti AIDS - 1. december
Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia - tlačová správa
MZ SR: Intervenčné tímy zamerané na riešenie situácií s COVID-19 - leták
ÚVZ SR: Mesiac Alzheimerovej choroby - september 2021 - tlačová správa
Informácia k vyhľadávaniu kontaktov regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva - tlačová správa
Všeobecné pravidlá pri príchode z Maďarska z hromadného podujatia v súvislosti s návštevou Svätého Otca pápeža Františka
Ako uchovať duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19
Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou"
Vyzvi srdce k pohybu 2021 - celonárodná súťaž
ÚVZ SR: Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 26. jún
ÚVZ SR: Letný manuál prevencie počas horúčav - tlačová správa
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách - tlačová správa
Vyzvi srdce k pohybu 2021 - celonárodná súťaž
Svetový deň – Pohybom ku zdraviu (10. máj) a IX. ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu - tlačová správa
Európsky imunizačný týždeň (EIW) 2021 - informácia
Zastavme násilie aj v čase izolácie + linky pomoci
Zdravá výživa - vhodná pre vyšší vek
„EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie
Svetový deň vody - 22. marec 2021
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 15. - 21. marca 2021
Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia
Svetový deň obezity - 4. marec
RÚVZ so sídlom v Košiciach ruší od 1. marca 2021 mobilné odberové miesto na kúpalisku Červená hviezda
Valentínska kvapka krvi 2021
Očkovací kalendár na rok 2021
Svetový deň boja proti AIDS
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia)
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (10. aktualizácia)
Seniori a ochorenie COVID-19 - informačný leták
Špeciálne preukazy pre ľudí s diagnózou autizmu

 

Aktualizované: 30. november 2021 - 14:53

 

ARCHÍV PRÍSPEVKOV

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia