Aktuality

Verzia pre tlačPDF verzia

Platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Vyhlášky ÚVZ SR a RÚVZ Košice na nariadenie opatrení v súvislosti s COVID-19 vydané vo Vestníku vlády SR

 

Aktuálna štatistika:

Štatistika COVID-19 za KE

Košice mesto a okolie

Covid Automat:

COVID-19 Automat

(podľa okresu)

Koronavírus NAHLASOVANIE:

ehranica

EN Arriving from a risky country

 

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19
prostredníctvom e-mail adresy porusovanieopatreni@ruvzke.sk.

 

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV sú pre verejnosť zriadené infolinky "call centrá":


Koronavírus VÝZVA:

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo výskyte koronavírusu, Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu s úradom využili hlavne elektronickú komunikáciu:

  • elektronickú schránku RÚVZ Košice na ÚPVS Slovensko.sk (podanie spolu s prílohami musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom - KEP)
  • e-mail úradu, t. j. podatelna@ruvzke.sk (podanie je potrebné doplniť dodatočne poštou, alebo elektronicky s KEP)
 

Príručka rehabilitácie po COVID-19
Očkovací kalendár na rok 2022
Svetový deň boja proti AIDS - 1. december
Európsky týždeň boja proti drogám
Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia - tlačová správa
MZ SR: Intervenčné tímy zamerané na riešenie situácií s COVID-19 - leták
ÚVZ SR: Mesiac Alzheimerovej choroby - september 2021 - tlačová správa
Informácia k vyhľadávaniu kontaktov regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva - tlačová správa
Všeobecné pravidlá pri príchode z Maďarska z hromadného podujatia v súvislosti s návštevou Svätého Otca pápeža Františka
Ako uchovať duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19
Svetový deň hepatitídy 2021: Ako sa chrániť pred „žltačkou"
Vyzvi srdce k pohybu 2021 - celonárodná súťaž

 

Aktualizované: 5. január 2022 - 14:24

 

ARCHÍV PRÍSPEVKOV

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia