Aktuality

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia
POZOR! Zmena pri platbe správneho poplatku
Svetový deň AIDS - 1. december (2018)
Európsky týždeň boja proti drogám 2018
Dôležitá informácia pre zamestnávateľov
Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
Svetový deň srdca - Projekt "Od srdca k srdcu"
Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR
Od srdca k srdcu - projekt prevencie cievnej mozgovej prihody
Osýpky sú vážne ochorenie
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (2018)
Európsky imunizačný týždeň 2018
Svetový deň vody (výsledky z bezplatného rozboru vody - 22. marec 2018)
Svetový deň vody - 22. marec 2018
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 12. - 18. marca 2018
Praktická (interaktívna) forma Očkovacieho kalendára na rok 2018
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Očkovací kalendár na rok 2018
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám
Svetový deň AIDS - 1. december (2017)
Európsky týždeň boja proti drogám - tretí novembrový týždeň
Kvalita pitnej vody a výnimky vo verejných vodovodoch okresov Košice - mesto a Košice - okolie
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň MOST 2017 - Svetový deň srdca - 29. september
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Ochráňte svojho škôlkara
Motivujte svoje deti k pohybu a hýbte sa s nimi, ste pre ne najlepší vzor.
Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
Kúpacia sezóna. Kde a ako sa bezpečne okúpať?
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2017
Letný manuál prevencie počas horúčav
Bezpečné leto pre citlivé skupiny ľudí (deti a seniori)
Ochlaďte sa s klimatizáciou. Ale zdravo.
Prezrite si dobre pieskovisko!
Dotaznik na zistenie informovanosti študentov stredných škôl o účinkoch UV žiarenia a návštevnosti solárií
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (9. ročník)
Hlavný hygienik SR: Evidujeme 1 importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom.
Od 15. mája je k Vašej dispozícií naša Hubárska poradňa
Európsky imunizačný týždeň 2017 (24. - 30.04.2017)
Svetový deň zdravia - 7. apríl
Svetový deň vody (výsledky z bezplatného rozboru vody - 22. marec 2017)
Kampaň "Do práce na bicykli 2017"
Svetový deň vody - 22. marec 2017
Svetový deň ústneho zdravia - 20. marec
Vyzvi srdce k pohybu 2017 - celonárodná súťaž
Svetový deň vrodených vývinových chýb - 3. marec
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 13. - 19. marca 2017
Spoločná inštrukcia o postupe pri poskytovaní potravín charitatívnou organizáciou
Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti
Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2017
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov
Informácie o súčasnom stave vtáčej chrípky v SR
Vtáčia chrípka, informatívny materiál pre chovateľov hydiny
Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“
Druhé ohnisko vtáčej chrípky na Slovensku
Očkovací kalendár na rok 2017
Vyhlásenie SK PRES k Svetovému dňu HIV/AIDS - 1. december (2016)
Svetový deň AIDS - 1. december (2016)
Celoslovenská súťaž - NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA (pre 7. ročníky ZŠ)
Svetový deň diabetu - 14. november
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
Kampaň MOST 2016 - Svetový deň srdca - 29. september
Európsky deň ústneho zdravia - 12. september
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - 9. september
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Kliešťová encefalitída - záverečná správa
Aktualizácia výskytu vírusu Zika vo svete - informácia pre cestovateľov
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (8. ročník)
Európsky imunizačný týždeň 2016
Hlavný hygienik SR: Usmernenie v súvislosti s vírusom Zika
Medzinárodná kampaň Týždeň mozgu 14. - 20. marca 2016
Ako si zachovať funkčný mozog
Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2016 - ÚVZ SR
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika - 26.2.2016
Svetový deň proti rakovine - 4. február
Spoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite - JANPA
Výživové doplnky
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2015
Rezistencia na antibiotiká. Ako sa šíri?
Očkovací kalendár na rok 2016

 

Aktualizované: 4. december 2018 - 12:30

 

ARCHÍV PRÍSPEVKOV


web statistics

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFWHOEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia