Často kladené otázky s odpoveďami

 

Nenašli ste to, čo ste hľadali ani v nižšie spomenutých kategóriách?
Oznámte nám to prostredníctvom formulára.

 



web statistics

O vode (5)

Zásady pri čistení a dezinfekcii vody, analýzy vzoriek vody, domové studne...

O vhodnosti voľne prístupných prameňov na pitné účely nájdete informácie tu.

Rozbor vody na obsah dusitanov a dusičnanov je bezplatný. Podmienkou je sprievodný lístok od pediatra alebo gynekológa.

Zásady postupu pri čistení a dezinfekcii vody v individuálnych vodných zdrojoch nájdete v časti Povedeň - Záplava.

Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku predkladá prevádzkovateľ kúpaliska v elektronickej alebo písomnej forme najneskôr do 7 pracovných dní po ukončení laboratórnych analýz.

Najmenšie vzdialenosti domových studní od zdrojov možného znečistenia sú stanovené v STN 75 5115 „Studne individuálneho zásobovania vodou“, kde podľa priepustnosti pôdnych vrstiev má byť vzdialenosť studne od možného zdroja znečistenia 12 až 30 metrov. Kvalitu vody v studni odporúčame laboratórne overiť.

Peľ (2)

Koncentrácia peľových zŕn a monitoring...

Peľový monitoring sa vykonáva v týždenných intervaloch počas peľovej sezóny a výsledky sú zverejnené za predchádzajúci kalendárny týždeň (KT).

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu. Treba počítať s tým, že v blízkosti súvislejších rastlinných porastov sa vyskytuje vždy väčšie množstvo peľu.

Poradne zdravia (3)

Všetko týkajúce sa poradní zdravia...

Výsledok vyšetrenia svedčí o riziku mutagenity, nie o akútnom nádorovom ochorení. Pri zlom výsledku sa jedná o komplexný problém a odporúčame kontaktovať Poradňu genetickej toxikológie pre prevenciu rakoviny.

V poradni HIV/AIDS je možné si dať anonymne a bezplatne vyšetriť. Výsledky sa odovzdávajú len osobne.

V poradni odvykania od fajčenia Vám poradia naši kvalifikovaní zamestnanci.

Technické (6)

Všetko k funkčnosti webového sídla jeho problémom a chybám, zobrazovaniu...

Ak pri požiadavke na vytlačenie internetovej stránky, resp. (PDF) dokumentu nedôjde k vytlačeniu,

či nepoužívate Microsoft Edge, u ktorého je všeobecne známy tento problém.
Vyskúšajte alternatívny internetový prehliadač.

Pre ľahšiu čitateľnosť našich internetových stránok doporučujeme zrakovo hendikopovaným návštevníkom - čitateľom prepnúť zobrazenie na graficky odľahčenú Textovú verziu.

Pri matematicej úlohe je zapísaný výsledok nesprávny.
Pri obrázku dodržujte veľkosť písmen pri odčítavaní a písaní znakov.

Toto obmedzenie spôsobuje nastavenie Vášho internetového prehliadača. Zmeňte nastavenie pre Pop-up okná (napr. pre doplnok Google Toolbar) alebo pred kliknutím na externý odkaz zatlačte klávesu Ctrl resp. Ctrl+Alt prípadne kliknite na externý odkaz stredovým kolieskom na myške.

Pokiaľ Váš internetový prehliadač nemá nastavené Kódovanie na Automatické rozpoznávanie, je potrebné pre správne zobrazenie diakritiky nastaviť Kódovanie na Unicode (UTF-8).

Nezaradené (4)

Rôzne, ktoré sa podľa obsahu nezaradili do žiadnej z vyššie menovaných tématických skupín.

Kontakty na všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v celej SR nájdete tu.

Cenu je možné zistiť z cenníka alebo požiadať o zaslanie cenovej ponuky. Na základe konkrétnej objednávky je potrebné si dohodnúť termín odberu resp. merania.

V časti Register spôsobilých osôb pre konkrétny register sa nachádza tlačivo so žiadosťou.

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFKancelária WHO v Slovenskej republikeEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia