Ponuka práce

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia

Momentálne nie je voľné žiadne pracovné miesto.

 

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní.

Uchádzač o štátnu službu sa môže prihlásiť na vyhlásené výberové konanie prostredníctvom modulu „Výberové konania“ vyplnením a podaním elektronického formulára žiadosti o zaradenie do výberového konania a pripojením všetkých ďalších požadovaných dokumentov uvedených vo „Vyhlásení výberového konania“.

Bližšie info:Návod pre používateľa

 


 

OSOBNÝ DOTAZNÍK

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFKancelária WHO v Slovenskej republikeEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia