O nás

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia

Vitajte na stránkach RÚVZ so sídlom v Košiciach

 

Dňom 1. 9. 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán verejného zdravotníctva pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach má pôsobnosť v územnom obvode okresov Košice I – IV a Košice - okolie, v oblasti ionizujúceho žiarenia v územnom obvode Košického a Prešovského kraja a v oblasti metodického usmerňovania iných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v územnom obvode Košického kraja.

ÚVZ SR - Nebezpečné výrobky (RAPEX)Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) - Rýchly výstražný informačný systém o nebezpečných nepotravinárskych výrobkochRASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) - Systém rýchlého varovania pre potraviny a krmiváEU - Európsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúziaKancelária World Health Organization na Slovensku