Aktuality

Verzia pre tlačPoslať emailomPDF verzia
Európsky týždeň boja proti drogám
Deklarácia „Bicyklovanie ako priateľská forma spôsobu prepravy ku klíme“
Svetový deň diabetu - 14. november
Nový predpis MZ SR upravuje obsah pridávanej soli pre vybrané komodity
Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom v dňoch 25. – 31. októbra 2015
Kampaň Študentská kvapka krvi - 21. ročník (19. 10. ~ 20. 11. 2015)
Hravo ži zdravo
Svetový deň duševného zdravia - 10. október
POZOR: Zmena bankového účtu správnych poplatkov
Prichádza chrípková sezóna
Jesenná celoplošná deratizácia na území mesta Košice, Medzev, Moldava nad Bodvou
Pády seniorov predstavujú jeden z najzávažnejších rizikových faktorov, ktoré seniorov ohrozujú
POZOR: Začala sa sezóna muchotrávky zelenej
Kampaň MOST 2015 - Svetový deň srdca - 25. september
Ochrana pred kliešťami - prevencia možného prenosu nákaz (leták)
Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - 9. september
Prevencia - Informačné letáky o chrípke a kliešťoch pre rómske osady
Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine
Stanovisko ÚVZ SR k výrobku „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“
Interaktívny kurz prvej pomoci
Prečo očkovať proti osýpkam (leták)
Svetový deň hepatitídy - 28. júl
Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci
Letné horúčavy
Preplávajme bezpečne letom (leták)
Prevencia počas letných horúčav
Letné horúčavy - užitočné info pre cestovateľov
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015 (k 15. 6. 2015)
Usmernenie HH SR - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR
Ochorenie MERS
POZOR ZMENA: HUBÁRSKEJ PORADNE OD 15. 6. 2015 !
Svetový deň darcov krvi - 14. jún
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v SR
Svetový deň bez tabaku - 31. máj
WORKSHOP – KYBERŠIKANA A NEÚMYSELNÉ ÚRAZY DETÍ
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 - Informácia pre verejnosť
Svetový deň "Pohybom ku zdraviu" - 10. máj
Postup pri umiestnení výživového doplnku na trh v SR
Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože
Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami
Kampaň "Umývaj si ruky - zachrániš život" (7. ročník)
Informácia o výskyte škodlivého výrobku
Európsky imunizačný týždeň 2015
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike
Svetový deň zdravia - 7. apríl (Bezpečnosť potravín)
Svetový deň vody - 22. marec (výsledky z bezplatného rozboru vody)
Vyzvi srdce k pohybu 2015 - celonárodná súťaž
Slovenská Alzheimerová spoločnosť - Týždeň mozgu (16. - 22. marca 2015)
Deratizácia
Očkovací kalendár na rok 2015

 

Aktualizované: 13. november 2015 - 12:52

ARCHÍV PRÍSPEVKOV


web statistics

ÚVZ SRÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouSOI - Slovenská Obchodná InšpekciaRAPEXRASFFKancelária World Health Organization na SlovenskuEurópsky sociálny fond, Operačný program VZDELÁVANIEZamestnanosť a sociálna inklúzia